Ix-Xatt tal-Kalkara

maltese english

go-to-location

Id-daħla msejħa tal-Kalkara għamlet xi żmien tissejjaħ ‘il-Port tal-Ingliżi’. Hija daħla kennija magħrufha għal diversi opri tal-baħar tas-sajjieda u l-barkolori, iżda jaħkimha ħafna l-Grigal. Ix-xatt, kenni u b’veduti mill-isbaħ, tkabbar diversi drabi fosthom fis-snin 50 meta ħa d-dehra preżenti.Notazzjonijiet oħra interessanti

Il-Malta and Mediterranean Gas Company
L-irħama ta’ Ernle Bradford