Il-Forti Santu Rokku

maltese english

go-to-location

Il-bini tal-Forti Santu Rokku beda fl-1872 jew 1873 mill-Imperu Ingliż bħala parti minn programm ta’ żvilupp ta’ fortifikazzjonijiet mnebbaħ mir-rapport tal-1866 tal-Kurunell Jervois. Inbena fuq l-art li fuqha fi żmien il-Franċiżi kien hemm il-batterija ta’ Santu Rokku, bejn il-Batterija tar-Rnella u l-irħajjel ta’ Santu Rokku fil-Kalkara. Bħala forti kien l-ewwel tax-xorta poligonali li nbena mill-Ingliżi f’Malta.

Fl-1888 saru xi alterazzjonijiet żgħar, filwaqt li fl-1900 inbena forti ta’ daqs ikbar minfloku. Intuża b’suċċess matul it-Tieni Gwerra Dinjija, tant li fl-1942 għerreq E-boat Taljana. Baqa’ jiffunzjona militarment sas-snin 50, filwaqt li aktar tard intuża mill-Mediterranean Film Studios.