Bieb is-Salvatur

maltese english

go-to-location

Il-biża’ ta’ attakk Ottoman fl-1669 wassal biex f’Awwissu 1670 l-Ordni ta’ San Ġwann jibda l-bini ta’ sensiela ta’ linji ta’ fortifikazzjonijiet imsejħa Cottonera Lines f’ġieħ il-Gran Mastru Nicolás Cotoner y de Oleza. Is-swar, disinn tal-inġinier Taljan Antonio Valperga, kellhom il-ħsieb li jħaddnu ġewwa fihom 40,000 ruħ u l-bgħejjem tagħhom. Dan kien l-akbar proġett ta’ fortifikazzjoni li qatt sar mill-Kavallieri f’Malta, tant li waqaf ħesrem fl-1680 minħabba nuqqas ta’ flus.

Il-kurtina tas-Salvatur hija sur bejn id-demi-bastjun ta’ San Lawrenz u l-bastjun tas-Salvatur, imsemmi għall-għolja tal-Kalkara li ġġib l-istess isem. Fiha nsibu Bieb is-Salvatur mibni matul il-ħakma tal-Gran Mastru Ramón Perellós y Rocafull (1715-22), viċin il-Forti Salvatur (1724). Taħt il-bieb insibu mina mħaffra fis-sur li kienet isservi bħala d-daħla l-antika għall-inħawi tal-Kalkara.